Udviklingsråd

Carbon20 udviklingsråd

Carbon20s udviklingsråd har til formål at støtte og udvikle Carbon20 samarbejdet. 

Rådet er med til at pege på nye initiativer, aktiviteter eller fælles projekter mellem virksomhederne. Det kunne eksempelvis være sol- eller vindenergisprojekter, eller fælles ressource- og affaldshåndtering.


Udviklingsrådet kan herudover rådgive byrådet i forhold til de politiske rammer for en bæredygtig udvikling på det lokale erhvervsområde.


Rådet er sammensat af repræsentanter fra det private erhvervsliv og lokale politikere

i Allerød Kommune. Formanden for Carbon20s udviklingsråd er kommunens borgmester.

Udviklingsrådet


"Jeg oplever, at rådet er med til at nuancere den grønne dagsorden i kommunens planer og strategier”

Karsten Längerich, borgmester i Allerød Kommune