Carbon20

Carbon20

Carbon20 er et offentligt/privat samarbejde om bæredygtighed og CO2-reduktion i Allerød kommune. Gennem Carbon20 får virksomhederne ny viden indenfor bæredygtighed og energibesparelser.


Allerød Kommune er primus motor for samarbejdet og arrangerer bl.a.

netværksmøder. Herudover får virksomhederne tilbud om deltagelse i forskellige projekter og forsøg.


For de ekstra miljøambitiøse virksomheder er der mulighed for at indgå en partnerskabsaftale med henblik på nedbringelse af virksomhedens CO2-udledning med 20 % indenfor 3 år. En partnerskabsaftale er en frivillig del af Carbon20.

Carbon20 prisoverrækkelse i Allerød


"Vi har især én stor udfordring, når det gælder bæredygtig udvikling: Hvordan får vi andre til at lære af de erfaringer, der gøres, når nogen gør noget godt? Her er Carbon20 er godt eksempel på, at deling af erfaringer er en del af projektet.” 

Connie Hedegaard daværende klimakommisær, EU

Vidste du at ...


Virksomheder kan få tilskud til energibesparende indsatser ved at indgå et samarbejde med et energiselskab?


Siden 2006 har energiselskaber har pligt til at sikre, at der realiseres energibesparelser i Danmark.


Husk, at der skal laves en skriftlig aftale med energiselskabet inden de forskellige energitiltag gennemføres. 


Læs mere i nedenstående link:


Tilskud til energitiltag